Μητρώο Στελεχών Νέας Δημοκρατίας

Πειραιώς 62, Μοσχάτο
Τηλ : 210 9444222 | email : mitroo@nd.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Διεύθυνση Πληροφορικής Νέας Δημοκρατίας
Τηλ : 210 9444222 | registry@nd.gr